Projekty
16.02. 2022
Národní plán obnovy

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

                     

10.03. 2017
Naše školka a škola společně

V rámci tzv. Šablon jsme se společně s naší mateřskou školou zapojili do projektu financovaného Českou republikou a Evropskou unií. Název projektu je Naše školka a škola společně, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001631 a jeho velká část je zaměřena na vzdělávání pedagogů ZŠ i MŠ, na jejich vzájemnou spolupráci i na návštěvy podobných zařízení. Pro rodiče dětí mateřské školy uspořádáme přitažlivé besedy s odborníky, naopak projektová část pro základní školu počítá i s přímou podporou žáků (Klub logiky a deskových her a Příprava na vyučování pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem).

Realizované šablony:

Mateřská škola:

Číslo Název šablony
I/2.1. Os. Soc. rozvoj - DVPP - 40 hodin
I/2.3. DVPP - 16 h - čtenářská pregramotnost
  DVPP - 16 h - matematická pregramotnost
  DVPP - 16 h - inkluze
I/2.6. Sdílení, návštěvy MŠ
I/3.1. Logo - DVPP 60h
I/3.2. Individualizace vzdělávání v MŠ - DVPP 40 h
I/3.3 Setkávání s rodiči

Základní škola:

Číslo Název šablony
II/2.2.a DVPP - 32 h - čtenářská gramotnost
II/2.2.b DVPP - 32 h - matematická gramotnost
II/2.2.c DVPP - 32 h - cizí jazyky
II/2.2.d DVPP - 32 h - mentoring
II/2.8. Inkluze - DVPP 8 h
II/2.11. Tandemová výuka
II/3.2 Klub logiky (16 schůzek za 5 měsíců)
II/3.4. Příprava na vyuč. - odpol. Škola (48 h za 5 měsíců)

Projekt trvá od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Plakát k projektu.

30.09. 2015
Jazykové dovednosti a kompetence

V červenci 2015 nám byl v rámci "Výzvy 56" vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválen i náš projekt Jazykové dovednosti a kompetence. Projekt byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky. Realizovali jsme celkem tři klíčové aktivity:

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti Vytvořili jsme roční tematické plány pro čtyři ročníky prvního stupně (2. - 5. ročník) pro realizaci čtenářských dílen a do konce roku 2015 šest hodin v každém ročníku také proběhlo. Další hodiny budou odučeny do 30. 6. 2016. Součástí této šablony je nákup nejméně 200 knih do školní knihovny. 

Zahraniční jazykový kurz pro učitele                                                                     Učitelka anglického jazyka se zúčastnila dvoutýdenního kurzu anglického jazyka v Londýně.

Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů                                                                                            Učitelka angličtiny absolvovala pětidenní stáž na Církevnej základnej škole sv. Margity v Púchove ve SR sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. 

Doba trvání projektu: 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015.                                                  

29.01. 2015
Škola digitálního věku

 

Cílem projektu bylo vzdělat učitele školy v oblasti práce s novými technologiemi a získat pro školu k jejich práci notebook a dva tablety. Pedagogové se zúčastnili série jedenácti školení po pěti hodinách, ředitelka ještě dvě školení navíc. 

Kromě toho nám byl k dispozici mentor, který odpovídal na naše dotazy a připravoval evaluační (hodnotící) dotazníky.

Doba projektu byla od 1. 10. 2014 do 31. 8. 2015.

08.11. 2014
Lepší škola pro děti

Projekt jsme realizovali od 1.1.2011 v rámci čerpání evropských fondů pod záštitou českého ministerstva školství jako EU-peníze školám.
Náš projekt jsme sestavili tak, abychom mohli při vyučování více využívat nové technologie a zmodernizovat počítačovou síť. Pořídili jsme do jedné třídy interaktivní tabuli a 8 stolních PC do počítačové učebny.
Výstupem z tohoto projektu jsou dále sady materiálů vytvořených a ověřených našimi pedagogy ve výuce, což byla i podmínka pro získání finančních prostředků:

72 pracovních listů do přírodovědy a prvouky
72 pracovních listů do angličtiny
120 digitálních učebních materiálů do jazyka českého, matematiky, vlastivědy a anglického jazyka.

Projekt byl rozvržen na 30 měsíců a skončil 30. 6. 2013.

08.11. 2014
Ovoce a zelenina do škol

Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 došlo ke změně názvu tohoto projektu na Ovoce a zelenina do škol. Přidáním zeleniny do názvu projektu se tak poukazuje na její nezastupitelný význam ve výživě a na skutečnost, že i dodávky zeleniny jsou neodmyslitelnou součástí projektu.  

Projekt, který má podpořit konzumaci ovoce dětmi, je dotován naším státem i Evropskou unií. Děti tak dostávají zdarma, v současné době většinou jednou týdně, ovoce, zeleninu nebo 100 % ovocnou šťávu. Dodávku nám smluvně zajišťuje Wastex, spol s r.o.
Ovoce a zeleninu dostávají všechny děti zcela zdarma.
Organizaci zajišťuje ředitelka školy L. Proislová, výdej provádí paní M. Ducháčková.