Příspěvek
10.03. 2017
Naše školka a škola společně

V rámci tzv. Šablon jsme se společně s naší mateřskou školou zapojili do projektu financovaného Českou republikou a Evropskou unií. Název projektu je Naše školka a škola společně, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001631 a jeho velká část je zaměřena na vzdělávání pedagogů ZŠ i MŠ, na jejich vzájemnou spolupráci i na návštěvy podobných zařízení. Pro rodiče dětí mateřské školy uspořádáme přitažlivé besedy s odborníky, naopak projektová část pro základní školu počítá i s přímou podporou žáků (Klub logiky a deskových her a Příprava na vyučování pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem).

Realizované šablony:

Mateřská škola:

Číslo Název šablony
I/2.1. Os. Soc. rozvoj - DVPP - 40 hodin
I/2.3. DVPP - 16 h - čtenářská pregramotnost
  DVPP - 16 h - matematická pregramotnost
  DVPP - 16 h - inkluze
I/2.6. Sdílení, návštěvy MŠ
I/3.1. Logo - DVPP 60h
I/3.2. Individualizace vzdělávání v MŠ - DVPP 40 h
I/3.3 Setkávání s rodiči

Základní škola:

Číslo Název šablony
II/2.2.a DVPP - 32 h - čtenářská gramotnost
II/2.2.b DVPP - 32 h - matematická gramotnost
II/2.2.c DVPP - 32 h - cizí jazyky
II/2.2.d DVPP - 32 h - mentoring
II/2.8. Inkluze - DVPP 8 h
II/2.11. Tandemová výuka
II/3.2 Klub logiky (16 schůzek za 5 měsíců)
II/3.4. Příprava na vyuč. - odpol. Škola (48 h za 5 měsíců)

Projekt trvá od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Plakát k projektu.