Příspěvek
30.09. 2015
Jazykové dovednosti a kompetence

V červenci 2015 nám byl v rámci "Výzvy 56" vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválen i náš projekt Jazykové dovednosti a kompetence. Projekt byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky. Realizovali jsme celkem tři klíčové aktivity:

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti Vytvořili jsme roční tematické plány pro čtyři ročníky prvního stupně (2. - 5. ročník) pro realizaci čtenářských dílen a do konce roku 2015 šest hodin v každém ročníku také proběhlo. Další hodiny budou odučeny do 30. 6. 2016. Součástí této šablony je nákup nejméně 200 knih do školní knihovny. 

Zahraniční jazykový kurz pro učitele                                                                     Učitelka anglického jazyka se zúčastnila dvoutýdenního kurzu anglického jazyka v Londýně.

Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů                                                                                            Učitelka angličtiny absolvovala pětidenní stáž na Církevnej základnej škole sv. Margity v Púchove ve SR sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. 

Doba trvání projektu: 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015.