Příspěvek
08.11. 2014
Ovoce a zelenina do škol

Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 došlo ke změně názvu tohoto projektu na Ovoce a zelenina do škol. Přidáním zeleniny do názvu projektu se tak poukazuje na její nezastupitelný význam ve výživě a na skutečnost, že i dodávky zeleniny jsou neodmyslitelnou součástí projektu.  

Projekt, který má podpořit konzumaci ovoce dětmi, je dotován naším státem i Evropskou unií. Děti tak dostávají zdarma, v současné době většinou jednou týdně, ovoce, zeleninu nebo 100 % ovocnou šťávu. Dodávku nám smluvně zajišťuje Wastex, spol s r.o.
Ovoce a zeleninu dostávají všechny děti zcela zdarma.
Organizaci zajišťuje ředitelka školy L. Proislová, výdej provádí paní M. Ducháčková.