Metody výuky
03.02. 2020
Badatelský klub leden 2020

V badatelském klubu jsme se tento měsíc nažili vytvořit žížalu z platového CD, pracovali jme  kouřem a zkoušeli jsme jakou má hmotnost a zda ho můžeme okem zahlédnout a také jme zkoumali hustotu kapalin a zkoušeli na sebe navrstvit dané látky. Pokusů bylo sice méně, ale zato byly všechny více časově náročnější. Na průběh badatelského klubu se můžete podívat zde.

03.02. 2020
Vyučování leden 2020

Měsíc leden jsme s dětmi již finišovali, abychom stihli do hlavy dostat poslední informace, které nám ještě scházely, než se uzavřou známky za 1. pololetí. I když to byl měsíc v mnohém náročný, tak jsme si ho zvládli užít i venku. Jak měsíc leden probíhal v 1. a 2. třídě se můžete podívat zde.

20.12. 2019
Vyučování prosinec 2019

Polední měsíc kalendářního 2019 jsme se s dětmi snažili zaměřit na tradice o vánocích a vánoční koledy. Tvořili jsme, učili se a užívali si adventní dobu a přípravu na Vánoce. Na fotky z vyučování se můžete podívat zde.

17.12. 2019
Badatelský klub prosinec 2019

V badatelském klubu v měsíci prosinci jsme se více zaměřili na výrobu věcí, které jsme si zkusili vyrobit a potom zjišťovali, na jakém principu fungují. Nejprve jsme se dívali na to, jak se dostane vajíčko do láhve, vyráběli jsme si svoje auto, které jsme poháněli vzduchem a jako vánoční překvapení jsme si vyrobili svůj vlastní sliz. Badatelský klub bude v dalším roce pokračovat dalšími zajímavostmi. Na fotky se můžete podívat zde. 

02.12. 2019
Badatelský klub listopad 2019

V badatelském klubu se stále snažíme vymýšlet nejrůznější druhy aktivit a zkoumat dané věci, proč k nim dochází. Myslím, že děti tyto aktivity baví a na páteční odpoledne se vždy těší. Společně se snažíme přijít na systém některých věcí, či proč daná věc zrovna takto funguje. Tento čas si společně užíváme. Na fotky z měsíce listopadu se můžete podívat zde.

02.12. 2019
Plavání listopad 2019

V plavání se blížíme již k samotnému konci. Příští týden již nás čeká poslední plavání, kde žáci mezi sebou zúročí všechny své síly a to všechno, co se naučili mohou uplatnit proti svým spolužákům. Výuka plavání byla velmi zábavná a kreativní. Celkově myslím, že za děti můžu říci, že plavání je bavilo a rádi by v něm pokračovali i nadále. Na foto se můžete podívat zde.

02.12. 2019
Vyučování listopad 2019

Vyučování v listopadu bylo velice kreativní a inspirativní. Probíhal nácvik na besídku pro důchodce, v TV jsme opakovali písmenka pomocí kreativních aktivit, vymýšleli jsme různé druhy a způsoby opakování probraného učiva, využívali jsme interaktivní tabuli a snažili se zdokonalit v pohybu. Na fotky se můžete podívat zde.

01.11. 2019
Světýlka na cestách

Minulý týden jsme společně i s mateřskou školkou šli posvítit zvířátkům na cestu před jejich dlouhým spánkem, který je čeká. Prošli jsme celou obcí od točny až ke kulturnímu domu, kde si pro nás děti připravili básničky, písničky či ukazovačky a popřály společně zvířátkům dobrou noc. Poté děti měly nachystané malé občerstvení v kulturním domě, kde se svými rodinami mohly na chvíli zastavit. Celá akce byla vydařená a nám se velmi líbila. Na fotky od Jany a Tomáše Zádrapových se můžete podívat zde.

01.11. 2019
Badatelský klub říjen 2019

V badatelském klubu se snažíme opravdu bádat. Vymýšlíme různé aktivity, které se děti snaží zkusit v první řadě sami, či vymyslet postup, jak by to šlo zrealizovat. Myslím, že děti klub velmi baví a je pro ně velkým obohacením. Společně se zasmějeme, ale zkoušíme se i domluvit či musíme si vzájemně oponovat nebo prosadit svůj názor. Jak klub vypadal tento měsíc se podívejte zde.

01.11. 2019
Plavání říjen 2019

Již téměř polovinu plaveckého výcviku mají žáci 2. a 3. ročníku za sebou. Plavání je baví a ve vodě vypadají, jakoby v ní byli jako doma. Během hodiny a půl jsou  děti rozdělené do třech pracovních skupin a věnují se jim tři vyškolení pedagogičtí pracovníci. Jsou neustále pod dohledem a někdy si vyzkouší i nové věci v podobě skluzavky. Na průběh plaveckého výcviku se můžete podívat zde.

01.11. 2019
Vyučování říjen 2019

V měsíci říjnu jsme již pokročili v získávání nových znalostí. Děti z první ročníku již umí přečíst první slova či krátké věty a děti z druhého ročníku se naučili rozlišovat jednotlivé druhy vět a už jim to jde velice krásně. Ve třídě máme výborné počtáře a matematika nás velmi baví. Nejraději hrajeme hru "autobus". Někdy nám dá zabrat, kolik cestujících na konci cesty zůstalo v autobuse. Škola nás baví. Starší žáci předvedli, jak je baví kreativita a jak sami rádi tvoří. A jak to vypadalo u našich školáků se můžete podívat zde.

08.10. 2019
Plavání

Na konci měsíce září jsme s žáky druhé a třetí třídy začali opět jezdit na plavecký výcvik, který probíhá i letos opět v Brumově - Bylnici. Žáci jsou rozděleni do třech skupin, podle úrovně jejich schopností. Začátek a závěr hodiny probíhá ve stylu volného plavání a celých 60 minut mají žáci intenzivní výuku jednotlivých plaveckých stylů. Děti jsou ve vodě jako doma a plavání je velmi baví. Foto zde.
 

08.10. 2019
Badatelský klub

Tento školní rok nám začal nový kroužek pro děti. Na badatelský klub pod vedením paní učitelky Hrubčíkové se děti velmi těšily. Děti téměř 90 minut bádají. Zkouší různé pokusy, výrobky a výtvory. Děti kroužek baví a velmi se těší na každou následující hodinu. Jak náš badatelský klub probíhá se můžete podívat zde.
 

08.10. 2019
Vyučování září 2019

Na nic jsme nečekali, neotáleli a hned se vrhli do výuky. Zopakovali jsme co nám zůstalo v hlavičkách z minulého roku, prvňáčky provedli po celé škole a ukázali jim, jak to ve škole funguje a pomalinku jsme naše hlavičky nastavili na novou látku a informace. Myslím, že školní rok jsme začali úspěšně. Foto zde.

20.06. 2018
Vyučování v červnu 2018

V měsíci červnu nám nastaly bojové podmínky a my jsme se museli v průběhu měsíce přestěhovat s dětmi do kulturního domu, kde se nyní učíme. V pondělí 25.6. zde budeme rozdávat i vysvědčení. Jak taková výuka v kulturním domě probíhá se podívejte zde.

04.06. 2018
Vyučování v květnu

Jak probíhala naše výuka v měsíci květnu a jak pomalinku už finišujeme a jedeme někteří z posledních sil do cíle se můžete podívat zde

24.04. 2018
Vyučování "duben"

V měsíci dubnu k nám do školy zavítaly dvě nové žačky, s kterými jsme se seznámili a velice rádi je mezi sebou přivítali. Samozřejmě jsme pokračovali ve výuce a rozšiřovali své vědomosti. Na pár fotek se podívejte zde.

25.03. 2018
Vyučování v měsíci březnu

V měsíci březnu nám začalo jaro a také i my jsme se už jarně naladili. Zkoušeli jsme zasadit semínka, vytvářely různé jarní výrobky či jsme v hodině matematiky počítali jsme velikonočními vajíčky. Jak to u nás probíhalo se můžete podívat zde.

14.02. 2018
Vyučování v měsíci únoru

I když je únor krátký měsíc, děti stále pracují na plné obrátky. Vyučování je baví, jsou spokojené a rády získávají nové informace či tvoří zajímavé výrobky. Na pár fotek z hodin se můžete podívat zde.
 

26.01. 2018
Vyučování v měsíci lednu

Vánoční prázdniny nám velice rychle utekly a teď se nám blíží ty pololetní a s nimi spojený dětmi dlouho očekávaný karneval. Jak to u nás ve třídě vypadalo v měsíci lednu a jak se učíme, se můžete podívat zde.
 

22.12. 2017
Vyučování před Vánocemi

Zde se můžete podívat, jak probíhala výuka posledních 14 dní před Vánocemi. Foto zde