Příspěvek
27.07. 2018
Projekt MAP vzdělávání Vsetínsko

Naše ZŠ a MŠ je také zapojena do projektu MAP vzdělávání Vsetínsko, nejdříve MAP I, nyní i MAP II. Zveřejňujeme odkaz na facebookové stránky:

https://www.facebook.com/mapvzdelavanivsetinsko/