Příspěvek
08.11. 2014
Lepší škola pro děti

Projekt jsme realizovali od 1.1.2011 v rámci čerpání evropských fondů pod záštitou českého ministerstva školství jako EU-peníze školám.
Náš projekt jsme sestavili tak, abychom mohli při vyučování více využívat nové technologie a zmodernizovat počítačovou síť. Pořídili jsme do jedné třídy interaktivní tabuli a 8 stolních PC do počítačové učebny.
Výstupem z tohoto projektu jsou dále sady materiálů vytvořených a ověřených našimi pedagogy ve výuce, což byla i podmínka pro získání finančních prostředků:

72 pracovních listů do přírodovědy a prvouky
72 pracovních listů do angličtiny
120 digitálních učebních materiálů do jazyka českého, matematiky, vlastivědy a anglického jazyka.

Projekt byl rozvržen na 30 měsíců a skončil 30. 6. 2013.