Domácí úkoly pro 5. třídu
5. ročník - ČESKÝ JAZYK

Zadáno 30.10.

Pracovní list cvičení 13

5. ročník - MATEMATIKA

 

 

 

5. ročník - ANGLIČTINA

 

 

 

5. ročník - PŘÍRODOVĚDA

Na 6.11.2017 - testík z učiva: Energetické suroviny (paliva), člověk a energie, elektrické spotřebiče, vodiče, nevodiče,obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje
 

5. ročník - VLASTIVĚDA

Zadáno 8.9.2017 (na pátek 15.9.2017)

Dodělat cvičení (první dvě strany) v pracovním sešite Vlastivědy (zeměpis)