Domácí úkoly pro 5. třídu
5. ročník - ČESKÝ JAZYK

Zadáno 30.10.

Pracovní list cvičení 13

5. ročník - MATEMATIKA

13. 11. 2017 

Domácí úkol na Út 14. 11.: dokončit list na ZAOKROUHLOVÁNÍ.

 

 

 

5. ročník - ANGLIČTINA

13. 11. 2017

Slovní zásoba - FAMILY (souhrn).

 

 

 

5. ročník - PŘÍRODOVĚDA

Na 6.11.2017 - testík z učiva: Energetické suroviny (paliva), člověk a energie, elektrické spotřebiče, vodiče, nevodiče,obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje
 

5. ročník - VLASTIVĚDA

Zadáno 8.9.2017 (na pátek 15.9.2017)

Dodělat cvičení (první dvě strany) v pracovním sešite Vlastivědy (zeměpis)