Aktuality
02.12. 2022
Ředitelské volno v pátek 21. 12 a 22. 12. 2022

Vážení rodiče,

v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky základní školy ve dnech od

21. 12. – 22. 12. 2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Důvodem jsou stále se opakující onemocnění žáků a pedagogického sboru a také doporučení na šetření energií.  Ve spojení s vánočními prázdninami od 23. 12. – 2. 1. 2023, přerušením provozu školní jídelny a mateřské školy se nám podaří ušetřit značnou část nákladů na energie naší školy a žákům i pedagogickému sboru dostatečný prostor na rekonvalescenci po opakujících se onemocněních.

Ve Študlově dne 1. prosince 2022

Mgr. Hana Poláchová

ředitelka ZŠ a MŠ Študlov

03.11. 2022
Ředitelské volno v pátek 18. 11. 2022

Udělení ředitelského volna dne 18. 11. 2022

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky základní školy v pátek 18. 11. 2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Důvodem je doporučení na šetření energií.  Ve spojení se státním svátkem 17. listopadu, přerušením provozu školní jídelny a mateřské školy a pak následným dvěma víkendovým dnům, se nám podaří ušetřit značnou část nákladů na energie naší školy.

Obecní úřad Študlov byl o vyhlášení ředitelského volna informován.

 

Ve Študlově dne 1. listopadu 2022

 

Mgr. Hana Poláchová

ředitelka ZŠ a MŠ Študlov

 

31.10. 2022
Organizační změny od 1. 11.2022

Vážení rodiče,

od 1. 11. 2022 dochází v naší škole k organizačním změnám. Z důvodu konání veřejné funkce odchází z naší školy paní učitelka Liduška Proislová. Na její místo byla přijata paní učitelka Mgr. Pavlína Kůdelová z Valašských Klobouk. Tato paní učitelka má dlouholetou pedagogickou praxi s výukou žáků na prvním stupni základní školy. Bude vyučovat žáky 3. - 5. ročníku všechny předměty, kromě českého jazyka a informatiky (Poláchová) a pracovních činností (Hrubčíková).

Změny od 1. 11. 2022

Rozvrh hodin

 • žákům byly nové rozvrhy rozdány
 • budou umístěny i na internetových stránkách.

Doučování

 • bude probíhat podle plánu
 • změnu bude mít pouze 5. ročník, který bude mít doučování matematiky v pondělí od 7:00 – 7:45 (místo středy)
 • doučování matematiky povede paní učitelka Kůdelová

Družina

 • zájmové činnosti v rámci družiny se nemění
 • hravou angličtinu 1. a 2. ročníku a PC 3. ročník bude vyučovat paní učitelka Poláchová
 • angličtina zůstává v rozvrhu nezměněna
 • počítačové činnosti pro 3. ročník budou probíhat ve čtvrtek 5. hodinu (místo středy)

Šablony – Kluby pro žáky

 • zůstávají dle rozvrhu
 • logické hry povede paní učitelka Poláchová
21.10. 2022
Vánoční focení 24.10.2022

Milí rodiče,

v pondělí 24. 10. 2022 proběhne v naší škole a školce Vánoční focení, které bude probíhat od 8:00 hodin. Rodiče mohou přivést i děti nebo sourozence, kteří mateřskou a základní školu nenavštěvují.