Poděkování
Děkujeme sponzorům karnevalu

...........................................................................................................................