Domácí úkoly pro 2. třídu
Český jazyk

Na pondělí 4.12. 2017

Báseň - naučit zpaměti

Prvouka
Matematika