Domů
Vítejte na stránkách základní školy ve Študlově

Jsme malotřídní vesnická škola rodinného typu. Učí se u nás děti od 1. do 5. ročníku a v povinné školní docházce pak pokračují většinou ve spádové škole v Horní Lidči, případně přecházejí na ZŠ Valašské Klobouky.

Naším zřizovatelem je obec Študlov, jsme tedy školou obecní. Škola zde má tradici již více než stoletou, její vzhled však už naštěstí odpovídá století současnému.

Učíme se podle školního vzdělávacího programu Cesta k samostatnosti i spolupráci a v tomto duchu se také snažíme děti připravovat pro život.

Od 1. září 2006 u nás funguje školní družina, která je pro děti k dispozici ráno od 6.45 h a po ukončení vyučování až do 15.00 h.

V květnu 2008 se stala další součástí školy i školní jídelna-výdejna obědů. Obědy dovážíme ze školní jídelny při ZŠ Horní Lideč.

Rok 2014 znamenal velikou změnu - splnil se nám sen a začala fungovat jednotřídní mateřská škola jako naše další součást. Rodičům tak obec pomohla vyřešit problém s umístěním dětí v předškolním zařízení a školáci získali mladší kamarády.

A chtěli byste vědět, co ještě bychom si přáli? Především by to měla být školní kuchyň, kde by se připravovaly svačinky pro děti z MŠ a vařily obědy pro MŠ a ZŠ i pro případné zájemce ze Študlova.

No a ty další sny zatím ještě necháme sladce dřímat... :)

Nové internetové stránky školy a školky

V pondělí 8. prosince 2014 byly spuštěny nové internetové stránky školy www.zsms.studlov.cz

Webmasterem je Mirek Šerý ze Študlova, o ilustrace se postarala Veronika Trčková z Valašských Klobouk. Oběma moc děkujeme!

Původní stránky ještě zatím můžete prohlížet pod záložkou OÚ Študlov

Fotografie ze začátku školního roku 2013/2014 naleznete v této fotogalerii , další pak postupně přímo kliknutím na záložku v pravém sloupci rajče.net.