Domů
Vítejte na stránkách základní školy ve Študlově

Jsme malotřídní vesnická škola rodinného typu. Učí se u nás děti od 1. do 5. ročníku a v povinné školní docházce pak pokračují většinou ve spádové škole v Horní Lidči, případně přecházejí na ZŠ Valašské Klobouky.

Naším zřizovatelem je obec Študlov, jsme tedy školou obecní. Škola zde má tradici již více než stoletou, její vzhled však už naštěstí odpovídá století současnému.

Učíme se podle školního vzdělávacího programu Cesta k samostatnosti i spolupráci a v tomto duchu se také snažíme děti připravovat pro život.

Od 1. září 2006 u nás funguje školní družina, která je pro děti k dispozici ráno od 6.45 h a po ukončení vyučování až do 15.00 h.

V květnu 2008 se stala další součástí školy i školní jídelna-výdejna obědů. Obědy jsme dováželi ze školní jídelny při ZŠ Horní Lideč.

Rok 2014 znamenal velikou změnu - splnil se nám sen a začala fungovat jednotřídní mateřská škola jako naše další součást. Rodičům tak obec pomohla vyřešit problém s umístěním dětí v předškolním zařízení a školáci získali mladší kamarády.

V roce 2018 se podařila další skvělá věc: na podzim 2017 zastupitelstvo rozhodlo o vybudování školní kuchyně, přestože se nepodařilo získat žádné dotace nebo podporu od kraje, státu nebo EU. Dotace tohoto typu prý již jsou pryč a tak našim žádostem nikdo nevyhověl. Obecní zastupitelstvo proto rozhodlo o financování formou půjčky a z vlastních zdrojů. A skutečně již v říjnu 2018 byla do rejstříku škol a školských zařízení zapsána naše nová školní kuchyň. Od února 2019 jsme začali vařit i pro cizí strávníky formou doplňkové činnosti.

Nové internetové stránky školy a školky

V pondělí 8. prosince 2014 byly spuštěny nové internetové stránky školy www.zsms.studlov.cz

Webmasterem je Mirek Šerý ze Študlova, o ilustrace se postarala Veronika Trčková z Valašských Klobouk. Oběma moc děkujeme!

Původní stránky ještě zatím můžete prohlížet pod záložkou OÚ Študlov

Fotografie ze začátku školního roku 2013/2014 naleznete v této fotogalerii , další pak postupně přímo kliknutím na záložku v pravém sloupci rajče.net.