Příspěvek
14.09. 2023
Operační program Jan Amos Komenský: Šablony pro MŠ a ZŠ I - Učíme se pro život

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání všech detí, žáků a účasníků zájmového vzdělávání  prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků škol, sdílením zkušeností, spolůprácí a zaváděním nových inovativních metod do výuky