Příspěvek
14.09. 2023
Národní plán obnovy: Digitalizujeme školu-realizace investice komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení  a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.