Aktuality
Podle školního roku:
2019/2020
28.08. 2019
Oznámení o platbě stravného na měsíc září

Školní jídelna Študlov oznamuje, že stravné na měsíc září je možné uhradit už od zítřka 29. 8. a také v pátek 30. 8. v době od 8.00 hod. do 12.00 hod. v kanceláři školní jídelny. Po tuto dobu mohou přinést strávníci i jídlonosiče. Pokud nebude chtít přihlášený strávník pokračovat ve stravování, případně chce odebírat obědy v jiné dny než v minulém školním roce, je nutné tuto skutečnost nahlásit osobně nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny do pátku 10.00 hod.

Děti ZŠ budou mít oběd od úterý 3. 9.