Aktuality
26.06. 2023
Organizace posledního týdne školního roku 2022/2023
 • V týdnu od 26. 6 . - 30. 6. 2023 nebude probíhat odpolední vyučování – děti budou po obědě odcházet domů nebo do družiny.
 • Pondělí - 3. – 5. ročník budou ještě mít první dvě vyučovací hodiny podle rozvrhu- ve zbylých dvou hodinách budou žáci odevzdávat učebnice, budou probíhat úklidové práce ve třídách, rozdávání výkresů apod.
 • Úterý – v případě příznivého počasí bychom si vyrazili do přírody na výšlap (Končitá nebo Zvonička ve Střelné)
 • Středa – Návštěva 5. ročníku v základní škole v Horní Lidče, ostatní žáci úklid ve třídách, odevzdávání učebnic, venkovní aktivity
 • Čtvrtek – dle počasí, venkovní aktivity, třídnické práce
 • Pátek – v  8:00 rozdávání vysvědčení, odchod domů mezi 8:30 – 9:00. V tento den již děti nemají oběd a odpolední školní družina již nebude zajištěna.

03.05. 2023
Plánované akce na nejbližší období

Akce na nejbližší období:

 • Třídní schůzky – 4. 5. 2023
 • Závěrečné fotografování tříd – 5. 5. 2023
 • Zápis do MŠ – 11. 5. 2023
 • Projektový den ,,Učíme se venku“ – 17. 5. 2023
 • Den matek  - 28. 5. 2023
 • Pirátský den – projektový den, oslava dne dětí – 2. 6. 2023
 • Testování ČŠI- 5. ročník
 • Návštěva knihovny Vsetín s programem – 12. 6. 2023
 • Den otců – 14. 6. 2023
 • Školní výlet Kostelany – 19. 6. 2023
 • Výstava prací dětí MŠ a žáků ZŠ – 23. 6.2023
 • Pasování předškoláků a spaní ve škole – 23. 6. 2023
 • Návštěva žáků 5. ročníku v ZŠ Horní Lideč

20.04. 2023
Ukliďme okolí naší školy

Milí rodiče,

v pátek 21. 4. 2023 se s dětmi ZŠ a MŠ zúčastníme projektu Ukliďme Česko, který jsme nazvali  - Ukliďme okolí školy a školky ve Študlově. Úklid bude probíhat od 8:00 – 11:30. Pytle i gumové rukavice jsou zajištěny, avšak kdo máte možnost dát dětem pevnější pracovní rukavice, můžete jim je přibalit (ty gumové se hodně trhají). Po obědě už nebude odpolední vyučování, družina bude zajištěna.

 


06.04. 2023
Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024

     Základní škola a Mateřská škola Študlov, příspěvková organizace

                                Študlov 76, 756 12 Horní Lideč

 

             Výsledky zápisu do 1. ročníku  pro školní rok 2023/2024

                                     konaného dne 4. 4. 2023

 

Registrační číslo

Výsledek zápisu

                      1

   přijat(a)

                      2

   přijat(a)

                      3

   přijat(a)

                      4

   přijat(a)

                      5

   přijat(a)

                      6

   přijat(a)

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Študlov, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 

Rozhodnutí nabývá právní moci dne 22. 4. 2023

 

Ve Študlově dne 6. 4. 2023

 

Mgr. Hana Poláchová

ředitelka ZŠ a MŠ Študlov

 

Vyvěšeno dne 6. 4. 2023

Sejmuto dne: