Aktuality
04.04. 2022
Zápis do 1. ročníku základní školy ve Študlově pro školní rok 2022/2023

Milí rodiče,

zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se bude konat v úterý 12. dubna 2022 od 13:00 - 15:00 v budově naší základní školy.

S sebou prosím doneste:

 • Žádost o přijetí
 • vyplněný Zápisní list pro školní rok 2021/2022
 • rodný list dítěte (nebo jeho kopii)
 • Žádost o odklad povinné školní docházky ( v případě žádosti o odklad)
 • děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky v minulém školním roce jsou již přijaty, proto znovu nevypisují dokumenty nutné ke přijetí

U nás děti najdou:

 • mateřskou školu a málotřídní školu rodinného typu v hezké opravené a vybavené školní budově,
 • individuální přístup vzhledem k nízkému počtu dětí,
 • kvalifikovaný a vzdělávající se pedagogický sbor,
 • novou krásnou školní kuchyň a jídelnu v přistavené části budovy
 • práci na počítačích od 1. ročníku, vybavenou PC učebnu,
 • práci na projektech, zapojení dětí školky a školy do společných akcí,
 • odbornou péči o žáky s poruchami učení,
 • třídní schůzky ve skupinách žák + rodič + učitel,
 • ranní i odpolední školní družinu podle zájmů dětí,
 • mikulášskou besídku s nadílkou,
 • dětský karneval, školní akademii ke Dni maminek,
 • soutěže v recitaci a ve zpěvu,
 • účast v matematické soutěži Klokánek a další aktivity během celého školního roku.
 • dotovaný celostátní projekt „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“.
 • vybavení školy metodickými a učebními pomůckami hodně vylepšujeme také zapojováním se do projektů podpořených EU a MŠMT (Evropské peníze školám, Jazyková gramotnost, Šablony III, Národní plán obnovy)

Další informace z života školy a školky najdete i na našich webových stránkách: www.zsms.studlov.cz

Dokumenty k zápisu ke stažení.

Zápisní lístek

Žádost o přijetí do 1. ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky


28.01. 2022
Informace k organizaci vydávání pololetního vysvědčení, pololetních a jarních prázdnin

Milí rodiče,

v pondělí 31. 1. 2022 budeme žákům vydávat vysvědčení. V tento den bude probíhat běžná výuka. Ve 4. vyučovací hodině bude žákům vydáno vysvědčení. Odpadne odpolední výuka, žáci budou po obědě odcházet domů. Družina je v tento den zajištěna.

Pololetní prázdniny připadají na pátek 4. 2. 2022

Jarní prázdniny připadají na následující týden od 7. 2. - 11. 2. 2022

Ve škole se opět sejdeme až v pondělí 14. 2. 2022

Přejeme krásné a odpočinkové prožití jarních prázdnin.

 


28.01. 2022
Mimořádné ředitelké volno ve čtvrtek 27.1. 2022 a pátek 28. 1. 2022

Milí rodiče,

vzhledem k zvýšenému výskytu pozitivních PCR testů u žáků naší školy a celkové zvýšené nemocnosti žáků, která vedla v velmi nízké docházce žáků, rozhodna ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem o vyhlášení mimořádného ředitelského volna ve dnech 27. 1 2022 a 28. 1. 2022.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hlavně pevné zdraví.

24.11. 2021
ŘEDITELSKÉ VOLNO 20. 12. - 22. 12. 2021

Udělení ředitelského volna

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky základní školy ve dnech 20. -22. prosince 2021 (pondělí až středa) ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Důvodem je preventivní opatření proti dalšímu možnému šíření onemocnění Covid 19 a dalších respiračních a infekčních onemocnění. V době ředitelského volna také proběhne nutná rekonstrukce školní chodby.

H. Poláchová