Příspěvek
19.05. 2020
Informace k otvírání školy od 25. května 2020

Milí rodiče a děti,

informace k nástupu do naší základní školy najdete zde. Další pokyny budeme podle vývoje situace doplňovat i po nástupu žáků.