Příspěvek
20.05. 2020
Čestné prohlášení

Při nástupu do školy 25. května je potřeba odevzdat za každé dítě rodičem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění a seznámení se s možnými rizikovými faktory ve společné domácnosti (viz dřívější informace).

Někteří rodiče odevzdali toto prohlášení již dříve. V případě, že nedojde k žádné změně zdravotního stavu žáka nebo členů domácnosti, nemusíte dokument odevzdávat znovu s aktuálním datem.

Ale: v případě jakékoli změny v souvislosti s virovým onemocněním nás prosím neprodleně informujte!