Příspěvek
24.11. 2021
ŘEDITELSKÉ VOLNO 20. 12. - 22. 12. 2021

Udělení ředitelského volna

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky základní školy ve dnech 20. -22. prosince 2021 (pondělí až středa) ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Důvodem je preventivní opatření proti dalšímu možnému šíření onemocnění Covid 19 a dalších respiračních a infekčních onemocnění. V době ředitelského volna také proběhne nutná rekonstrukce školní chodby.

H. Poláchová