Příspěvek
28.01. 2022
Informace k organizaci vydávání pololetního vysvědčení, pololetních a jarních prázdnin

Milí rodiče,

v pondělí 31. 1. 2022 budeme žákům vydávat vysvědčení. V tento den bude probíhat běžná výuka. Ve 4. vyučovací hodině bude žákům vydáno vysvědčení. Odpadne odpolední výuka, žáci budou po obědě odcházet domů. Družina je v tento den zajištěna.

Pololetní prázdniny připadají na pátek 4. 2. 2022

Jarní prázdniny připadají na následující týden od 7. 2. - 11. 2. 2022

Ve škole se opět sejdeme až v pondělí 14. 2. 2022

Přejeme krásné a odpočinkové prožití jarních prázdnin.