Aktuality
11.06. 2015
Školní výlet

V úterý 16. června 2015 pojedeme na školní výlet. Odjezd od školy je v 7:40 h.

Pojede s námi i třída paní učitelky Chovancové ze školy v Horní Lidči.

Podíváme se nejdříve do Zlína, kde máme objednanou prohlídku zákulisí městského divadla. Uvidíme šatny herců, projdeme se po jevišti a poznáme, jak to v divadle chodí. 

Hlavní náplní výletu potom bude program Císař Karel IV. přijíždí na zámek Vizovice. Uvidíme, jak Karel IV. bojoval na koni nebo lovil divokou zvěř. Poznáme i něco z jeho soukromého života. Po představení si žáci  vyzkouší různá řemesla.

Je naplánována i mokrá varianta: děti sedí ve stanech a družina Karla IV. vystupuje za každého počasí. 

Od našich dětí vybíráme 200 Kč (vyšší náklady jim budou uhrazeny z fondu rodičů). 

Předpokládaný návrat do Študlova je do 16 hodin.


09.06. 2015
Oznámení ředitelky - provoz školy na konci června

Vzhledem k tomu, že ředitel ZŠ Horní Lideč vyhlásil na poslední dva dny školního roku ředitelské volno a nevaří školní jídelna, z níž dovážíme jídlo, bude provoz naší mateřské škole ukončen již ve čtvrtek 25. 6. 2015 (to je poslední termín vaření ve školní jídelně v H.L.).

V naší základní škole bude platit zkrácený provoz bez oběda, bez odpoledního vyučování a odpolední družiny:

Pátek 26. června - výuka do 11:30 h (program upřesníme)

Pondělí 29. června - děti odcházejí také v 11:30 h

Úterý 30. června - rozdání vysvědčení, předpokládaný odchod žáků v 8:45 h

26.05. 2015
Brána recyklace

Ve čtvrtek jedeme společně s naší mateřinkou do Valašských Klobouk seznámit se s tím, jak se shromažďují a zpracovávají druhotné suroviny. Nejdříve pojedeme do sběrného dvora nahlédnout na způsob třídění odpadů, potom se podíváme na výstavku výrobků z recyklovaných surovin zpestřenou doprovodným programem. Máme objednaný vlastní autobus, který nás doveze až na místo programu. Odjezd od školy ráno v 7:45 h, zpět bychom měli přijet do 11.00 hodin.

26.05. 2015
Draví ptáci

Ve středu 27. května mezi 11.45 a 12.00 h by měl na hřišti u školy začít program s ukázkou dravých ptáků. Přijede  s nimi zástupce organizace z Karviné. Vybíráme 40 Kč, část peněz ještě zaplatíme z fondu rodičů a 1000 Kč nám jako sponzorský dar věnovalo Občanské sdružení Študlov.

Děkujeme a zveme kohokoli, kdo má čas a chtěl by se podívat.

Doufejme, že nebude pršet! V tom případě by se akce nemohla venku uskutečnit.