Aktuality
27.01. 2023
Rozdávání výpisu z vysvědčení a pololetní prázdniny.

Vážení rodiče a  milí žáci,

v úterý 31. 1. 2023 budeme žákům naší školy předávat pololetní výpis z vysvědčení. V rámci tohoto dne bude probíhat běžná výuka, včetně doučování, klubů a družinky. Ve 3. a 4. vyučovací hodině bude probíhat recitační soutěž našich žáků.

Pololetní prázdniny připadají na pátek 3. 2. 2023.

Ve škole se opět sejdeme v pondělí 6.2. 2023.


16.01. 2023
Projekt Darujeme kroužky dětem

Milí rodiče,

v rámci projektu máte možnost požádat o finanční příspěvek na kroužky svých dětí. Více informací nalezenete na stránkách www.darujemekrouzky.cz

 

 


02.12. 2022
Ředitelské volno ve dnech 21. 12 a 22. 12. 2022

Vážení rodiče,

v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky základní školy ve dnech od

21. 12. – 22. 12. 2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Důvodem jsou stále se opakující onemocnění žáků a pedagogického sboru a také doporučení na šetření energií.  Ve spojení s vánočními prázdninami od 23. 12. – 2. 1. 2023, přerušením provozu školní jídelny a mateřské školy se nám podaří ušetřit značnou část nákladů na energie naší školy a žákům i pedagogickému sboru dostatečný prostor na rekonvalescenci po opakujících se onemocněních.

Ve Študlově dne 1. prosince 2022

Mgr. Hana Poláchová

ředitelka ZŠ a MŠ Študlov

03.11. 2022
Ředitelské volno v pátek 18. 11. 2022

Udělení ředitelského volna dne 18. 11. 2022

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky základní školy v pátek 18. 11. 2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Důvodem je doporučení na šetření energií.  Ve spojení se státním svátkem 17. listopadu, přerušením provozu školní jídelny a mateřské školy a pak následným dvěma víkendovým dnům, se nám podaří ušetřit značnou část nákladů na energie naší školy.

Obecní úřad Študlov byl o vyhlášení ředitelského volna informován.

 

Ve Študlově dne 1. listopadu 2022

 

Mgr. Hana Poláchová

ředitelka ZŠ a MŠ Študlov