Aktuality
07.09. 2023
Plánované akce ZÁŘÍ 2023

Plánované akce ZÁŘÍ 2023

  • 4. 9. – zahájení nového školního roku 2023/2024
  • 4. 9. – Úvodní informativní schůzky s rodiči
  • 18. 9. – focení prvňáčků
  • 18. 9. – dopravní hřiště Vsetín - 4. a 5. ročník
  • 21. 9. - Dravci

 


28.08. 2023
Organizační informace k začátku školního roku 2023/2024

Milí rodiče,

milí žáci,

prázdniny nám pomalu končí a blíží se první den nového školního roku 2023/2024.  Ke slavnostnímu zahájení se společně sejdeme v pondělí, 4. září 2023 v 8:00 hodin, ve velké třídě naší základní školy.

Prvňáčci si s sebou přinesou přezůvky a hlavně aktovky, ve kterých si odnesou své první školní potřeby. Ostatním žákům bude stačit dobrá nálada a přezůvky. Po slavnostím zahájení si paní učitelka odvede prvňáčky s jejich rodiči do své třídy, kde je jim podá potřebné bližší informace. Ostatní děti budou seznámeny se školním řádem a po té budou odcházet domů mezi 8:30 - 9:00. V tento den ještě není zajištěna školní družina.

V pondělí 4. 9. 2023 také proběhnou informativní třídní schůzky pro rodiče žáků základní školy a to od 15:00 hodin ve školní jídelně.

V úterý budou ve všech třídách probíhat třídnické práce, rozdávání sešitů a učebnic. V tento den ještě nebude probíhat odpolední vyučování, žáci budou po obědě odcházet domů nebo do družiny.

Od středy již bude probíhat výuka podle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování, kromě náboženství. Termín, od kterého bude náboženství probíhat, ještě upřesníme.

Organizace školní družiny

- družinka bude v běžném režimu fungovat od úterý 5. 9. 2023

- ranní družina od 6:30 -7:30, odpolední od 12:00 - 15:30

- zájmové aktivity dle nabídky budou probíhat od pondělí 11. 9. 2023 dle rozpisu

  (bude předán na informativních schůzkách)

- nabízíme: Počítačové činnosti: 1.- 5. ročník

                 Pohybové hry: 1. - 5. ročník

                 Hravá angličtina: 1. a 2. ročník

                 Tanec: 1. - 5. ročník

- poplatek za zájmové vzdělávání ve školní družině činí ve školním roce  

  2023/2024 40 kč na měsíc.

 

ROZVRH HODIN 2023/2024

ČASOVÝ ROZVRH VYUČOVÁNÍ 2023/2024

SEZNAM POMŮCEK 1. ROČNÍK

SEZNAM POMŮCEK 2. - 5. ROČNÍK