Aktuality
04.06. 2024
Plánované akce na červen 2024
 • 3. 6 – projektový den ke dni dětí-INDIÁNI
 • 5. 6.-poslední náboženství 3. -5. ročníku
 • 12. 6. – den otců-odpolední program pro tatínky a jejich děti
 • 14. 6. – pasování předškoláků, spaní v ZŠ
 • 21. 6.- den otevřených dveří MŠ a ZŠ (15:30-17:30), výstava prací žáků MŠ a ZŠ
 • 22. 6.- vystoupení žáků MŠ a ZŠ –oslavy výročí obce ( od 14:00)
 • 24. 6. – návštěva 5. ročníku v ZŠ Horní Lideč
 • 25. 6. – školní výlet (Kopřivnice, Nový Jičín)
 • 28. 6. – rozdávání vysvědčení

 


03.05. 2024
Plánované akce květen 2024
 • 7. 5. - třídní schůzky 3. - 5. ročník
 • 12. 5.- školní akademie - den matek, 15:00 KD
 • 15. 5.- závěrečné focení
 • 21. 5.- den šílených účesů
 • 29. 5.- Divadélko bublanina

 


25.04. 2024
Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025

                                        Výsledky zápisu do 1. ročníku

                                            pro školní rok 2024/2025

                                            konaného dne 24. 4. 2024

 

         Registrační číslo

         Výsledek zápisu

                     1

                 přijat(a)

                     2

                 přijat(a)

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Študlov, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 

Rozhodnutí nabývá právní moci dne 11. 5. 2024

Ve Študlově dne 25. 4. 2024

 

Mgr. Hana Poláchová

ředitelka ZŠ a MŠ Študlov

 

Vyvěšeno dne 25. 4. 2024

Sejmuto dne:

 

08.04. 2024
Zápis do 1. ročníku ZŠ Študlov pro školní rok 2024/2025

ZÁPIS

do 1. ročníku základní školy ve Študlově pro školní rok 2024/2025

na ZŠ a MŠ Študlov

S budoucími prvňáčky se sejdeme

ve  středu 24. dubna 2024 v budově naší školy

od 13.00 hodin do 15:00 hodin.

Rodiče, vezměte s sebou rodný list dítěte, vyplněný Zápisní list, Žádost o přijetí do 1. ročníku, případně i Žádost o odklad povinné školní docházky.

Dokumety ke stažení zde:

Zápisní list

Žádost o přijetí do 1. ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Do první třídy základní školy ve Študlově se přijímají děti do povolené kapacity, následně podle následujících kritérií (pořadí kritérií odpovídá jejich
důležitosti):
1) věk dítěte,
2) děti s místem trvalého pobytu ve Študlově,
3) děti s místem trvalého pobytu mimo Študlov


02.04. 2024
Plánované akce duben 2024
 • 2. 4. - plavání
 • 8. 4. - Festival IQ play Horní Lideč
 • 9. 4. -plavání
 • 16. 4. - plavání
 • 19. 4. -Ukliďme Česko
 • 22. 4. - Školka ve škole
 • 23. 4. -plavání
 • 24. 4. - zápis do ZŠ
 • 30.4. - Čarodějnice- projektový den

04.03. 2024
Plánované akce březen 2024
 • 2.3.- KARNEVAL
 • 4.3.- Skupinové bubnování
 • 5.3.- Plavání
 • 7.3.- Divadlo Zlín -starší žáci
 • 12.3.- Plavání
 • 15.3.- Zdravá 5
 • 19.3.- Plavání
 • 28.3.-1.4.- Velikonoční prázdniny