Příspěvek
25.04. 2024
Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025

                                        Výsledky zápisu do 1. ročníku

                                            pro školní rok 2024/2025

                                            konaného dne 24. 4. 2024

 

         Registrační číslo

         Výsledek zápisu

                     1

                 přijat(a)

                     2

                 přijat(a)

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Študlov, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 

Rozhodnutí nabývá právní moci dne 11. 5. 2024

Ve Študlově dne 25. 4. 2024

 

Mgr. Hana Poláchová

ředitelka ZŠ a MŠ Študlov

 

Vyvěšeno dne 25. 4. 2024

Sejmuto dne: