Příspěvek
08.04. 2024
Zápis do 1. ročníku ZŠ Študlov pro školní rok 2024/2025

ZÁPIS

do 1. ročníku základní školy ve Študlově pro školní rok 2024/2025

na ZŠ a MŠ Študlov

S budoucími prvňáčky se sejdeme

ve  středu 24. dubna 2024 v budově naší školy

od 13.00 hodin do 15:00 hodin.

Rodiče, vezměte s sebou rodný list dítěte, vyplněný Zápisní list, Žádost o přijetí do 1. ročníku, případně i Žádost o odklad povinné školní docházky.

Dokumety ke stažení zde:

Zápisní list

Žádost o přijetí do 1. ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Do první třídy základní školy ve Študlově se přijímají děti do povolené kapacity, následně podle následujících kritérií (pořadí kritérií odpovídá jejich
důležitosti):
1) věk dítěte,
2) děti s místem trvalého pobytu ve Študlově,
3) děti s místem trvalého pobytu mimo Študlov