Příspěvek
20.11. 2023
OZNÁMENÍ o zapojení ZŠ a MŠ Študlov do jednodenní STÁVKY dne 27. 11. 2023

Základní škola a Mateřská škola Študlov, příspěvková organizace

oznamuje,

že se 27. 11. 2023 zapojuje do CELODENNÍ STÁVKY

Vážení zákonní zástupci,

po důkladném zvážení situace, se všichni zaměstnanci Mateřské školy a Základní školy Študlov, příspěvkové organizace, rozhodli pro účast na celodenní stávce, neboť navrhované změny v oblasti školství budou tvrdě dopadat na kvalitu výchovy a vzdělávání vašich dětí a kvalitu celého českého školství. Více o důvodech vyhlášení stávky se dozvíte v přiloženém dopise Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Z důvodu připojení ke stávce bude v tento den z organizačních důvodů UZAVŘENA mateřská škola, základní škola, školní družina i školní jídelna.

Děkujeme vám všem za pochopení a podporu.

Informace o zahájení stávky byla oznámena zřizovateli dne 20. 11. 2023.

 

Ve Študlově dne 20. 11. 2023

                                  

Mgr. Hana Poláchová       

ředitelka školy         

Dopis Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.