Příspěvek
03.11. 2022
Ředitelské volno v pátek 18. 11. 2022

Udělení ředitelského volna dne 18. 11. 2022

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky základní školy v pátek 18. 11. 2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Důvodem je doporučení na šetření energií.  Ve spojení se státním svátkem 17. listopadu, přerušením provozu školní jídelny a mateřské školy a pak následným dvěma víkendovým dnům, se nám podaří ušetřit značnou část nákladů na energie naší školy.

Obecní úřad Študlov byl o vyhlášení ředitelského volna informován.

 

Ve Študlově dne 1. listopadu 2022

 

Mgr. Hana Poláchová

ředitelka ZŠ a MŠ Študlov