Příspěvek
31.10. 2022
Organizační změny od 1. 11.2022

Vážení rodiče,

od 1. 11. 2022 dochází v naší škole k organizačním změnám. Z důvodu konání veřejné funkce odchází z naší školy paní učitelka Liduška Proislová. Na její místo byla přijata paní učitelka Mgr. Pavlína Kůdelová z Valašských Klobouk. Tato paní učitelka má dlouholetou pedagogickou praxi s výukou žáků na prvním stupni základní školy. Bude vyučovat žáky 3. - 5. ročníku všechny předměty, kromě českého jazyka a informatiky (Poláchová) a pracovních činností (Hrubčíková).

Změny od 1. 11. 2022

Rozvrh hodin

 • žákům byly nové rozvrhy rozdány
 • budou umístěny i na internetových stránkách.

Doučování

 • bude probíhat podle plánu
 • změnu bude mít pouze 5. ročník, který bude mít doučování matematiky v pondělí od 7:00 – 7:45 (místo středy)
 • doučování matematiky povede paní učitelka Kůdelová

Družina

 • zájmové činnosti v rámci družiny se nemění
 • hravou angličtinu 1. a 2. ročníku a PC 3. ročník bude vyučovat paní učitelka Poláchová
 • angličtina zůstává v rozvrhu nezměněna
 • počítačové činnosti pro 3. ročník budou probíhat ve čtvrtek 5. hodinu (místo středy)

Šablony – Kluby pro žáky

 • zůstávají dle rozvrhu
 • logické hry povede paní učitelka Poláchová