Příspěvek
11.12. 2020
Ředitelské volno ve dnech 21. a 22. prosince 2020

Udělení ředitelského volna

21. – 22. prosince 2020

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro žáky základní školy ve dnech 21. -22. prosince 2020 (pondělí, úterý) ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Důvodem je preventivní opatření proti dalšímu možnému šíření onemocnění Covid 19 a dalších respiračních a infekčních onemocnění.

Mgr. Hana Poláchová

Ředitelka ZŠ a MŠ Študlov