Příspěvek
28.08. 2019
Úvodní informativní schůzka pro rodiče

Ve  čtvrtek 5. září 2019 v 15:00 h se uskuteční úvodní schůzka s rodiči žáků školy.

Na programu budou informace o stravování, plánovaných akcích v tomto školním roce, fondu rodičů, doprovodných programech Školní mléko, Ovoce do škol, Recyklohraní, informace o školní družině, školních potřebách, plaveckém výcviku a další.

Předpokládáme dobu trvání maximálně 1 hodinu.

Po schůzkách je možná individuální konzultace.