Příspěvek
04.01. 2018
Třídní schůzky

Ve středu 17. ledna 2018 se budou na naší škole konat třídní schůzky (žák + rodič + učitel). Děti dostaly papír s informací o schůzkách a s možností zamluvit si dobu v harmonogramu schůzek.

Milí rodiče, pošlete prosím po dětech vyplněný lístek zpět do školy co nejdříve.