Příspěvek
04.07. 2017
KRÁSNÉ ZASLOUŽENÉ PRÁZDNINY!!!

Školní rok nám uběhl rychle a už tu jsou dlouho očekávané a natěšené PRÁZDNINY! Tak ať vám všem ubíhají šťastně, slunečně, radostně, ve zdraví  a hlavně POMALU!