Příspěvek
23.06. 2016
Odevzdávání učebnic a zapůjčených pomůcek

V pondělí 27. června dopoledne budou školáci odevzdávat zapůjčené učebnice a pomůcky. Také musí mít vráceny knihy do žákovské knihovny, pokud nějaké mají doma. Zkontrolujte si stav učebnic, případné poznámky tužkou vygumujte, pohledejte mapky, kartičky apod.

Také děti, které měly doma náhradní učebnice, je nezapomenou přinést.

Nejpozději v pondělí doneste i vyčištěné modré plastové krabičky na pomůcky do VV a PČ.

Domů si ponesete výkresy, pracovní listy, případně výrobky, které ještě máte ve škole.