Příspěvek
15.06. 2016
Chata - přesun termínu

Návštěva na chatě u paní učitelky Dubšíkové se přesouvá až na středu 29. června 2016!

Žáci 4. a 5. ročníku, kteří na Vsetín pojedou, donesou rodiči podepsaný lístek odstřižený z Informovaného souhlasu (dostanou ho v pátek 24. června).